Art2Grow

Een groendak met sedum

Art2Grow groendak sedum cassettes

Sedumdak / vegetatiedak

Er zijn verschillende groene daken, je hebt ze met mossen, vetplantjes, kruiden, bloemen, grassen, struiken en zelfs bomen. Hier hebben we een sedumdak aangelegd. Sedum is een soort vetplantje dat veel vocht kan opnemen in de bladeren. Het kan goed tegen droogte, is eenvoudig in onderhoud en vraagt weinig water en voedingsstoffen.

Art2Grow groendak sedum cassettes

Op dit dak, dat al voorzien was van EPDM, hebben we sedumcassettes gebruikt. Deze cassettes – met daarin zo’n 10 tot 12 verschillende soorten sedumplantjes – zijn vlot te plaatsen. Doordat ze aan elkaar te koppelen zijn, gaan ze minder snel schuiven; hierdoor blijven ze ook op schuine daken goed zitten.

Art2Grow groendak sedum vetplant

Waterberging

Dit dak neemt zo’n 21 liter water per m2 op. Groendaken slaan regenwater op in de planten en het substraat, en laten het terugkeren in de atmosfeer door verdamping. Het overtollige water zakt langzaam weg en wordt afgevoerd via de regenpijp.

Subsidie voor vergroenen van je tuin in combinatie met waterberging

Als je op dergelijke manier aan het verduurzamen en het vergroenen gaat, kan dat vaak gesubsidieerd worden door de gemeente. Woon je in Gemeente Oss, Gemeente Landerd, Gemeente Meierijstad, Gemeente Uden of Gemeente Bernheze dan is het vergroenen van je tuin in combinatie met waterberging door een speciale bijdrage van Waterschap Aa en Maas nog aantrekkelijker. Check dit op de website van www.brabantwoontslim.nl

Voorwaarden om subsidie te krijgen

Bron: Waterschap Aa en Maas
Je hebt recht op de subsidie als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
  • De maatregelen zorgen voor een verbetering van water- én groen(voorzieningen) ten opzichte van de huidige situatie.
  • Er zijn minimaal twee partijen die (aantoonbaar) financieel bijdragen aan het project. Let op: deze laatste voorwaarde geldt niet als je in Oss, Meierijstad, Uden, Bernheze, Landerd of Boekel woont.

Samen met anderen

Het is een gezamenlijk initiatief van minimaal twee partijen. Ook anderen moeten profijt hebben van de maatregelen. Je kunt de uitvoering van een project bijvoorbeeld samen met je buren doen, maar ook een gemeente, stichting, vereniging of bedrijf kan mee financieren. Denk aan projecten van je eigen gemeente zoals groene daken of projecten die bijdragen aan het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering. Krijg je subsidie van je gemeente? Dan voldoe je meestal ook al aan de subsidievoorwaarden van het waterschap.

Een blijvende verbetering van water- én groen

De maatregel(en) zijn een blijvende verbetering van water én groen(voorzieningen) in jouw buurt ten opzichte van de huidige versteende situatie. Een voorbeeld: het afkoppelen van regenwater verbetert de watervoorziening, maar komt niet ten goede aan het groen in jouw buurt. De maatregel komt daarom niet aanmerking voor subsidie. Leg je een groen dak aan én koppel je regenwater af? Dan kun je wel subsidie krijgen.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-. Je woont in Oss, Meierijstad, Uden, Bernheze, Landerd of Boekel. Dan is de maximale subsidie per project 45% van de projectkosten met een maximum bijdrage van €7.500,-.

 

Ook een groendak?

Neem contact op via de knop hieronder, en geef in de mail even aan of het om een particulier of bedrijf gaat, waar het groendak op gelegd zou gaan worden (overkapping, schuur, woonhuis, bedrijfspand), om hoeveel vierkante meters het gaat en waar je graag meer over wil weten:

Meer informatie over een groen dak

(ook voor bedrijven)