Art2Grow

Oprichting Stichting Samen doen we groen

Stichting Samen doen we groen

Samen doen we groen

Op 5 november 2021 heeft Marcel Stokebrook van Art2Grow hoveniers, samen met Eduard van Vliet en Evert van Tuijl de stichting “Samen doen we groen” opgericht. Onze missie is een gezonde groenere leefomgeving te creëren door en voor de mensen uit de wijk. Mensen uit de wijk die nu geen werk hebben worden door ons opgeleid om misschien weer aan het werk te komen. Voor andere mensen kan het een zinvolle dagbesteding zijn.

De onderstaande werkzaamheden kunnen worden verricht in het project ‘Samen doen we groen’:

• Onderhoud van tuintjes van buurtgenoten die dit zelf niet meer kunnen
• Onderhoud van perkjes en plantsoenen in de wijk (schoffelen, harken, blad verwijderen, onkruid verwijderen)
• Groene daken maken waardoor water vertraagd het afvoersysteem bereikt
• Gevels vergroenen zodat gebouwen koeler blijven en water vertraagd het afvoersysteem bereikt.
• Aanplanten en aanleggen van groensystemen
• Onderhoud van groensystemen
• Rotondes aanplanten
• Luchtkwaliteit verbeteren door de juiste combinatie van planten aan te brengen

Visie van de stichting

Door groen creëren we een gezonde stad waar mensen bewust zijn en worden van een groene omgeving die perspectief biedt voor de toekomst van hun kinderen en henzelf. Door dit in samenwerking te doen met de mensen in de wijk, creëer je een bewustwording van de waarde van groen en kunnen personen met afstand tot de arbeidsmarkt hierin bijdragen. Een gezonde stad met toekomst voor onze volgende generaties, is wat in wijken en steden met groen moet gebeuren.

Missie van de stichting

Mensen uit de wijk die nu geen werk hebben, worden opgeleid om in samenwerking met deskundigen op dit vlak weer aan het werk te komen. Anderen kunnen betekenis- en zinvol zijn voor milieu en maatschappij, ook als dat niet tot werk leidt maar wel tot een mooie daginvulling. Het feit dat ze echt bijdragen aan een duurzame en tevens mooie omgeving maakt dat mensen trots kunnen zijn op wat ze doen. Ze creëren samen met anderen een gezonde groenere leefomgeving, voor de huidige generaties en zeker ook voor de toekomst van de jeugd.

Samenwerking met partners

Het project ‘Samen doen we groen’ wordt in samenwerking met Deelgenoten en andere partijen ingediend bij Instituut UWV en de provincie Brabant, diverse gemeenten en woningbouwcorporaties.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.